අපි ගැන

සමාගම 1 ජ්යෙෂ්ඨ ඉංජිනේරු, 2 අතරමැදි පර්යේෂකයන් ඇතුළු 52 සේවකයන්, සමග, Xidian නගරය වෙරළ කාර්මික උද්යානය පිහිටා, 2014 දී ස්ථාපිත කරන ලදී, හෙක්ටයාර් අඩකට වඩා වැඩි ප්රදේශයක් ආවරණය වන ෙෂේජියෑං පළාත, චීනය, ක Ninghai කවුන්ටි. එය ප්රධාන වශයෙන් එවැනි කිරි ෙබෝතල්, අතේ ගෙන යා හැකි පුහුණු කුසලාන, pacifiers හා සුරතල් කිරි බෝතල් හා තන පුඩු යනාදිය විවිධ වර්ගයේ ලෙස, ළදරුවන් සඳහා උපකරණ නිෂ්පාදනය කරයි. නිෂ්පාදන වැඩි වශයෙන් අපනයන ඉලක්ක කර ගත් වේ.

WhatsApp Online Chat !