Biz hakda

Bu kärhana 2014-nji ýylda Hytaýyň Zhejiang welaýatynyň Ninghai etrabynyň Xidian şäheriniň kenarýaka senagat parkynda ýerleşip, ýarym gektardan gowrak meýdany öz içine alýan 52 işgäri, şol sanda 1 uly inerener, 2 sany aralyk gözlegçi bar.Esasan çagalar üçin iýmit çüýşeleri, göçme okuw käsesi, rahatlandyryjylar we dürli görnüşli haýwan süýdüniň çüýşeleri we emzikleri ýaly gap-gaçlar öndürýär.Önümler esasan eksporta gönükdirilen.

WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!